ANASAYFA

AŞIKLARIN GÜL DEMETİ


Ö N S Ö Z

Bismillahirrahmanirrahim

Cenabı Hakka sonsuz hamdü senalar ve şükürler olsun. O’nun habibine ve Rasulüne ve bizim efendimize ve Peygamberimize sonsuz salat ve selamlar olsun. Ona iman eden ve yolunu devam ettiren Eshabı güzin, Veliler, Ulemalar, Aşıklar, Sadıklar, Mürşidler, bütün Müslümanlara rehber olanlardan Rabbım razı ve hoşnut olsun. Senelerden beri karınca kararınca bu aşk yoluna hizmet etmeğe çalıştım. Fakiri tedirgin eden husus aşıkların gıdası olan ilahiler ve kasideler ve Naatlar bir çok yerlerinde yanlış ve manayı bozacak şekilde dilden dile dolaşıp bozulmuştur. Onun için ervahı tayyibeye sığınarak ve onlardan istimdat ederek bir çok velilerin ve aşıkların ilahi ve kasidelerini dikkat ederek, kendi asıllarına uygun olarak bir araya getirmeğe gayret ettim. Çünkü aşıkların feyiz menbaı evliyanın sözleridir. Söyleyelim, söyleyelim, feyiz alalım, feyiz verelim, fakat söylediklerimizi doğru söyleyelim. Bu güzel mânâ dolu sözleri söyleyenleri şâd edelim. Hidayet Haktandır. (22.11.2001)(7 Ramazan Perşembe)

Hadimül Fukara
Sabri Baba

YAD EDE KİM BİZİ BİR KEZ DUADAN
HIFZ EDE HAK ONU SON NEFESTE HATADAN

Hadimül Fukara
Hadimül Fukara SabriGaribi bir meskeni menzili
Meva bu kim yaran
Hiç kimsenin mali değil
Bir bekçiden de hali değil

Hadimül Fukara
Hadimül Fukara SabriEfendimizin (SAV) ilk hadis-i şerifleri:
İnnema büıstü liütimmime mekarimel ahlak
Meal: Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.N A A T L A R

1. Naat

Bihamdillah ki İslamım delilim Mustafa geldi
Emirim rehberim şahım Aliyyel murteza geldi

İmamım ol keremkânı ben nice sevmeyem onu
Rasulün kurratül ayni Hasan hulku riza geldi

Feda olsun ona canım kim oldur dinim imanım
İki alemde sultanım Hüseyin kerbela geldi

Ona ins ü melek bende en edna bendesi ben de
Cihanın kutbu alemde Ali Zeynelaba geldi

Muhammed Bâkır ol şahım İmamu Caferdurur mahım
Bunlar da Musai Kazım ki ol Nuri Huda geldi

Yüzüdür kafı vel kur’an göründü Kâbei irfan
Cihana Rahmeti Rahman Ali Musa Riza geldi

Takı şahı velayettir Nakı Nuru hidayettir
Bunlar makbulu hazrettir ki bize rahnüma geldi

İmam Askeri kıblem eşiği taşıdır Kâbem
Yolunda canu dil vermem bana gayet safa geldi

Muhammed Mehdii ahır gele birgün ola zahir
O vaktin harici münkir bu dergahtan cüda geldi

Behey derviş gözün aç bak cihan bunlarla doludur
Bunların bastığı toprak gözüme tutiya geldi

Sözüm Seyfullahındır kelamım nutku Şahıdır
Hakıkat burcu mahıdır bu medhin biriya geldi